[Sự kiện mới] Ngày Chủ Nhật Xanh - nhặt rác bảo vệ môi trường

30/05/2016 11:14    Lượt xem: 257
Ngày Chủ Nhật Xanh - nhặt rác bảo vệ môi trường
Ủng hộ Ngày Môi Trường Thế giới 5/6
  • Thời gian: Từ 7h30-15h Chủ nhật ngày 5/6
  • Địa điểm: Tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên
  • Đơn vị tổ chức: Quỹ Môi trường Vĩnh Phúc – Chùa Thiên Ân – YDA Việt Nam
Would you join hands to save the environment?
Let’s participate in the “Green Sunday – trash collecting in Tay Thien” on the occasion of World Environment day!
Time: 7:30 ~ 15:00, Sunday 5th June 2016
Place: Tay Thien Grand Mandala Stupa, Vinh Phuc province
Organizers: Vinh Phuc Environment Fund – Thien An Pagoda – YDA Vietnam


Đăng ký tham gia online

Ý kiến của bạn

Copyright © 2014 - YDAvietnam.org. All rights reserved

184B Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Email: ydavietnam@gmail.com